ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಆಗಸ್ಟ್, 2015 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಅಜ್ಜಂಪುರ - ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮವಾದ ಪರಿ !

ಇಮೇಜ್
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆನ್ನುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಅವನತಿಯೆನ್ನುವುದ ಕೆಳಮುಖವೆಂದು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಪುರಸಭೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವೇಚಿಸಲಾಗದಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಪುರಸಭೆಯು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೂ ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ್ರ ಜಿ.ಬಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ (ಅಪೂರ್ವ) ಇವರು ಬರೆದ ಲೇಖನವಿದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾದ ಸರಕಾರದ ನೀತಿಯೇ ಕಾರಣವೆನ್ನಬಹುದಾದರೂ, ಅದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾರಕವೆನ್ನುವಂತಾದರೆ ಒಪ್ಪುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ನಾದರೂ ಮೂಡಿಬರಲೆನ್ನುವ ಆಶಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. - ಶಂಕರ ಅಜ್ಜಂಪುರ  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ಅಜ್ಜಂಪುರ ಪುರಸಭೆಯು ಪೌರಸಭಾ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿದ್ದು ವಿಚಿತ್ರವೇ ಆದರೂ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತೊಡಕು ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂಥದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ