ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಜುಲೈ, 2016 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಪರೇವು – ಉತ್ಸವಗಳ ಪರ್ವಕಾಲ

ಇಮೇಜ್
ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.  ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಜ್ಜಂಪುರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಪಾಠ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನೂರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಎರಡು ವಾರಗಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಆಗದು.  ಆದರೆ  ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವೆನೆಂಬ ಸಮಾಧಾನ ನನ್ನದು. ನನ್ನಂತೆಯೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತಳೆದು, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಗೆಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಂಪುರದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಬಸು ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಲೇಖನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ  ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ಸಾಮಯಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು, ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು  ಔಪಚಾರಿಕ ಮಾತ್ರ.  1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೇವಿನ ಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಮನಃಪಟಲದಲ್ಲಿ ಮಾಸದಂತೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಇತ್ತು.  ಅದೀಗ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಸಚಿತ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಅಪೂರ್ವ ಬಸು