ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2018 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

90. ಹುಳಿಯಾದರೂ ಚೇಣಿಗೂ ಸೇರಬಲ್ಲ ಹುಣಿಸೆ

ಇಮೇಜ್
ಹುಣಿಸೇ ಹಣ್ಣಿನ ಚೇಣಿ, ದೊಂಗರಿ, ಗೊಳಲು, ಕೊಡತಿ  - ಇಂಥ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ತೀರ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಎನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು ನಡೆದು ಬಂದದ್ದು ಇಂಥ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ.  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಂಪುರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹುಣಿಸೇಹಣ್ಣಿನ ಚೇಣಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಶರ್ಮಾ ಇವರು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ಲೇಖನದ ಮೂಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.  60-70ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹುಣಿಸೇಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಅವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅರಳಿದ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿವೆ. ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಇವು ಓದಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಪುಟವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಚೇಣಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಆದ್ಯಂತವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಂದನೆಗಳೊಡನೆ,  ಶಂಕರ ಅಜ್ಜಂಪುರ  ಸಂಪಾದಕ, ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಂಪುರ ದೂರವಾಣಿ