ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಡಿಸೆಂಬರ್, 2016 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಲೇಖಕ, ಅನುವಾದಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟಕ - ಸೂರಿ

ಇಮೇಜ್
ಇದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಜಿ. ಸೂರಿಯವರನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಮೂರನೆಯ ಲೇಖನ. ಈ ಮೊದಲೇ ಸೇರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲದೆ, ಸೂರಿಯವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಚಿತ್ರಮಾಲಿಕೆ, ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಗೊ.ರು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಬರೆದಿರುವ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬರಹ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ  ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಈ ಅನುವಾದಕ, ಲೇಖಕರ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಳೆಯ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಳೆದಿರುವ ಆಸ್ಥೆ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದು. ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿದರೂ, ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸ್ವತಃ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.  ಅಜ್ಜಂಪುರದಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷತಃ ನಾನು ರಚಿಸಿರುವ ನಮ್ಮೂರಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಟಿ.ಬಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಾವು ಪುಟವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವರೇ ವಿನಾ, ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನಾಗಲೀ, ಅನುಭವಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯ