ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಫೆಬ್ರವರಿ, 2021 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

108. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳು, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಇಮೇಜ್
ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ಅಜ್ಜಂಪುರವು ತಾಲೂಕು ಆದ ನಂತರ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಲೇಖನವಿದು. ಈಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರನ್ನು, ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಓದುಗರು ಮಾಹಿತಿ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳು, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ (Roots in India, Growth in Africa) ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಈ ಕೃತಿಯ ಹರಹನ್ನು ತೋರುವಂತಿದೆ. ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಎನ್. ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಅದನ್ನು ಓದಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದಿತಾದರೂ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನ ಪುಟ ತೆರೆದಾಗ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೆಳೆಯ ಜಿ.ಬಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಇದರ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಯಾವ ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳಿಲ್ಲದೇ ಆ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು. - ಶಂಕರ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸಂಪಾದಕ, ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಂಪುರ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ - ಅಪೂರ್ವ ಅಜ್ಜಂಪು