105. "ಅಜ್ಜಂಪುರ" ಸ್ಥಳನಾಮದ ಸುತ್ತ...........!ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ,

ದಿನಾಂಕ 16-02-2020 ರಂದು ವಾಗರ್ಥವೆಂಬ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಅವರ ಕಿರುಬರಹವು ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಸ್ಥಳನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅವರ ಆಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ.  ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಯಿತೆಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ನಮೂದಿಸಿರುವೆ. ಅನೇಕರು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸನಾಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೆತಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು.


14 hrs · Public

ಈಚೆಗೆ ನನ್ನ surname ಆಗಿರುವ "ಅಜ್ಜಂಪುರ"ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಕತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗಿತ್ತು:
"ಅಜ್ಜಂಪುರ" ಎಂಬುದು "ಅಮ್ಮಿಜಾನ್ ಪುರ" ಆಗಿತ್ತು. ಅಮ್ಮಿಜಾನ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ಊರಿನ ಹೆಸರು 'ಅಮ್ಮಿ ಜಾನ್ ಪುರ' ಆಯಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದು "ಅಜ್ಜಂಪುರ"ವಾಯಿತು.
ಹಾಗೆ, ಈ ಮಾತಾಡಿದವರು (ಅವರ ಕತೆಯ ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತೆ) ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೂ ನುಡಿದರು.
ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ: "ಅಜ್ಜಂಪುರ" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದ ಹೆಸರು.
ಅದು ಸರಿಯೇ? 'ಅಜ್ಜಂಪುರ' ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಪದ ಆಗಿರಲಾರದೆ? ಯಾಕೆ? • ಏಕೆ ಅಜ್ಜನಪುರ ಅಜ್ಜಂಪುರವಾಗಿರಬಾರದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳ ಊರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹಿರೇ ಮಗಳ ಊರು ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಆದಂತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೊಘಲರು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದ್ದ ಊರುಗಳು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ.

  2
  • Like
  • Reply
  • 14h


 • badge icon

  ಅಮ್ಮೀಜಾನಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಅಜ್ಜಂಪುರ = ಅಜ್ಜನ ಪುರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದು ಖಂಡಿತಾ ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆಯೇ. ಹೀಗೆ:
  ಅಜ್ಜನ ಪುರ > ಅಜ್ಜನ್ ಪುರ. ನಕಾರದ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರಗಳು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವಂಥವು, ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸೊನ್ನೆಯೇ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುವಂಥವು. (ಸೊನ್ನೆಯೆಂಬುದು ತನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಅಕ್ಷರದ ವರ್ಗಾಂತ್ಯದ ಅನುನಾಸಿಕವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಂಗ = ರಙ್ಗ, ಮಂಚ = ಮಞ್ಚ, ಒಂಟೆ = ಒಣ್ಟೆ, ಬಂತು = ಬನ್ತು, ರಂಪ = ರಮ್ಪ ಹೀಗೆ).
  ಹೀಗಾಗಿ ಅಜ್ಜನಪುರ (ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯಿಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಿ) ಎನ್ನುವುದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ್ ಪುರ ಎಂದಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ನ್ ಅಕ್ಷರವು ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೊನ್ನೆಯ ಸಮೀಪಭ್ರಮೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಜ್ಜನ್ ಪುರ ಎನ್ನುವುದು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಎಂದಾಗಿ ಅಜ್ಜಮ್ಪುರ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದೇನು ಈ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆಸಿದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲ - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ (ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೋದರಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ) ಈ ರೂಢಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ (ಕೆಲವು ಆಡು ಮಾತಿನ ಬಳಕೆಗಳು, ಶಿಷ್ಟ ಬಳಕೆಗಳಲ್ಲ)-
  ನನಗೆ > ನನ್ ಗೆ > ನಙ್ಗೆ > ನಂಗೆ;
  ಕಣ್ಗಳು > ಕಙ್ಗಳು > ಕಂಗಳು
  ಮುನ್ ಸೆರಗು > ಮುನ್ ಚೆರಗು > ಮುನ್ಜೆರಗು > ಮುಂಞ್ಜೆರಗು >
  ಮುಂಜೆರಗು (ಇಲ್ಲಿ ಸಕಾರ ಚಕಾರ ಜಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಿಡಿ, ನಕಾರವು ಞಕಾರವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸೊನ್ನೆಯಾದದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ)
  ಬಾನ್ ಪೊಳೆ > ಬಾನ್ ಬೊಳೆ > ಬಾಂಬೊಳೆ (ಪಕಾರ ಬಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿ, ನಕಾರವು ಮಕಾರವಾಗಿ, ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ)
  ಬಂದುಬಿಡು > ಬಂದ್ ಬಿಡು > ಬನ್ ಬಿಡು > ಬಂಬಿಡು
  ಬಾನ್ ಸುರಿ > ಬಾಂಸುರಿ
  ಇದೇ ರೀತಿ ಅಜ್ಜನ್ ಪುರ > ಅಜ್ಜಮ್ಪುರ > ಅಜ್ಜಂಪುರ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ.
  ಅಮ್ಮೀಜಾನರ ಕತೆಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮೀಜಾನರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಅಜ್ಜನ ಪುರವೇ ಅಜ್ಜಂಪುರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಮ್ಮೀಜಾನ್ ಎಂಬುವರ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯರ ಮಹನೀಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಆಯಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅಪರೂಪವೇನಲ್ಲ. ಅಮ್ಮೀಜಾನಪುರವು ಅಜ್ಜಂಪುರವಾಗುವುದೂ ಸಹಜಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ - ಹೀಗೆ
  ಅಮ್ಮೀಜಾನ ಪುರ > ಅಮ್ಮೀಜಾನ್ ಪುರ > ಅಮ್ಮೀಜನ್ ಪುರ > ಅಮ್ ಜನ್ ಪುರ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ ಜನ್ ಪುರ ಮ್ ಮತ್ತು ನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಅನುನಾಸಿಕ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಎರಡೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವಂಥವೇ ಅಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಸೊನ್ನೆಯಾದಾಗ ಮುಂದೆ ಜಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಞಕಾರವಾಗಿಯೂ, ನ್ ಎನ್ನುವುದು ಮುಂದೆ ಪಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಮಕಾರವಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇದರ ರೂಪ ಅಮ್ ಜನ್ ಪುರ > ಅಞ್ ಜಮ್ ಪುರ > ಅಞ್ಜಮ್ಪುರ > ಅಂಜಂಪುರ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಜಂಪುರ ಎನ್ನುವುದು, ಹಳೆಯ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಪಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಅಂಜ ಎನ್ನುವುದು ಅಜ್ಜ ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಜಂಪುರ ಎನ್ನುವುದು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಎಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಲ್ಲ 
  ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯನಾಮಗಳ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಶಂಬಾಜೋಶಿಯವರು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ರೂಪಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

  23
  • Like
  • Reply
  • 14h • ಸದ್ಯ, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮೇಜಾನ್ ಪುರ ಅನ್ನದಿದ್ರೆ ಸಾಕು !

  4
  • Like
  • Reply
  • 13h


  • badge icon

   ಅಮೇಜಾನ್ ಕೂಡ ನೂರಿನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಕೆಯಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡೀಕರಣವಾಗುವಂಥದ್ದೇ

   3
   • Like
   • Reply
   • 13h • ಅಮ್ಮೀಜಾನ್ ಎನ್ನುವುದು ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸುವ ಪದ. ಅಮ್ಮೀಜಾನ್ ಹೆಸರಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನ (ಗಂಡಸು) ಇದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಆಕೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

  8
  • Like
  • Reply
  • 13h


  • badge icon

   ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ತ್ಯಾಗದ್ದೋ ಉಪಕಾರದ್ದೋ ನೆನಪಿಗೂ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರಿರಬಹುದು. ಸ್ಥಳದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವಂತಿಲ್ಲ.
   • Like
   • Reply
   • 8h
 •  ಅವರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ(ಪದದ) ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಕರಣದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರದಂತೆ ಉತ್ಕನ್ನಿಸಬಹುದೆಂದು ಅರಿತು ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ/ಪಂಥಗಳ ಚಾಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭ… See More

  7
  • Like
  • Reply
  • 9h  • ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ನಮ್ಮಂತಹವರ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ವಿವರಣೆಗಳೊಡನೆ, ಆದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಶ್ರೀ Manjunath kollegala ಇವರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣೆನ್ನಬೇಕು.

   3
   • Like
   • Reply
   • 9h
  •  ....ನನಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ನಿಸಿತು.

   1
   • Like
   • Reply
   • 1h
   • Edited • ಅಜ್ಜ... ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿಯರೇ ವಾಸಿಸುವ ಊರು ಯಾಕಾಗಿರಬಾರದು? ನಾವು ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ.. ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅಜ್ಜನ ಊರು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಆಗಿರಲಾರದೇಕೆ?
  • Like
  • Reply
  • 5h • ಅಜ್ಜನ ಮುಂದೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುವ ಊರುಗಳು
  ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ
  ಹೆಸರು, ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಮ್ ಪುರ ಎಂದೇ ಇರಬೇಕು.
  Image may contain: possible text that says 'Ajjampur Karnataka, India Ajjamarri Telangana, India Ajjampudi Andhra Pradesh, India Ajjamuru Andhra Pradesh, India Ajjampatty Tamil Nadu, India'
  • Like
  • Reply
  • 5h • ajjampura.blogspot.com ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಬಗೆಗಿನ ಅನೇಕ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
  ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಂಪುರ
  AJJAMPURA.BLOGSPOT.COM

  ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಂಪುರ
  ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಂಪುರ

  1
  • Like
  • Reply
  • Remove Preview
  • 5h • ಅಜ್ಜಂಪುರ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ನನ್ನ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಕರು ಬರೆದಿರುವ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳು ಮೇಲಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಜ್ಜಂಪುರವು ಅಜೀಮ್ ಖಾನ್ ಎಂಬಾತನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತೆಂದೂ, ಅದೇ ಮುಂದೆ… See More

  6
  • Like
  • Reply
  • 4h • ಆರ್ಯಪುರ - ಅಜ್ಜಂಪುರ ಆಗಿರ ಬಹುದು. ಅಜ್ಜ ಪದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಆರ್ಯ ಪದದಿಂದ ಆಗಿದೆ.

 • 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಜಾಂ ಖಾನ್ ಪಾಳೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ಅಜ್ಜoಪುರ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದು.
  • Like
  • Reply
  • 2h


  Write a reply...


 • ಶಂಕರ್ ರವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅಜ್ಜನ ಪುರ ಕ್ರಮೇಣ ಅಜ್ಯನಪುರವಾಗಿರುವ ಸಾದ್ಯತೆಗಳುಂಟು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಪುರ ಎಂಬ ಊರು ಇದ್ದು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ಬರುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆಕಣ್ ತಪ್ಪು ನಿಂದ ಹೋಗಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂರ್ಧಭಗಳು ಸಹ ಇತ್ತು.
  • Like
  • Reply
  • 2h

 • ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಗಳಾವು ಇಲ್ಲ ವೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಪದ ಶಾಸನ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಸ್ಥಾಪ ಇದಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು
  • Like
  • Reply
  • 1h

  • ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಸನವಿದೆ, ಅದೀಗ ಓದಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಓದಲಾಗಿದೆಯೇ ತಿಳಿಯದು.
   • Like
   • Reply
   • 57m


  •  ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಓದಿಲ್ಲ,ಎಲ್ಲೂ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ,ನೀವೇ ಓದಬಹುದು
   • Like
   • Reply
   • 42m


  •  ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾಣುವಂತಿಲ್ಲ.
   • Like
   • Reply
   • 11m

  • EC or MAR. or SII ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
   • Like
   • Reply
   • 5m

  • ನಯನ
   • Like
   • Reply
   • 4m

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

 1. "ಅಜ್ಜಂಪುರ" ಸ್ಥಳನಾಮ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ :

  "ಅಜ್ಜಂಪುರ" ಸ್ಥಳನಾಮ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ, ಒಪ್ಪಲಾಗದ ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಓದಿದ ೧೯೨೧ರ ಕಡೂರು (ಆಗ ನಮ್ಮದು ಕಡೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅನಂತರ ಸುಮಾರು ಏಳು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಅಭಿಧಾನ ಬಂದಿತು) ಜಿಲ್ಲಾ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ (ಭೂ ವಿವರಣ ಕೋಶ)ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಗಕ್ಕ - ಗೂಬಕ್ಕನ ಕಥೆಯೇ ಅಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
  ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಲೇಖಕರಾದ ಅಪೂರ್ವ (ಜಿ.ಬಿ.ಅಪ್ಪಾಜಿ) ಮತ್ತು ಬೀರೂರಿನ ಶಾಸನ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಒಪ್ಪಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು - ವಾದಗಳು ಒಡಮೂಡಿದವು.
  ಅಜೀಂ ಖಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಥೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.
  "ಆರ್ಯಪುರ"ವೇ "ಅಜ್ಜಂಪುರ"ವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವು ಒಪ್ಪತಕ್ಕುದ್ದಾಗಿದೆ. "ಆರ್ಯ" ಪದದ ತದ್ಭವವೇ "ಅಜ್ಜ". ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳ ಹಳೆಯ ವೈದಿಕ - ಶೈವ - ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಆಸಂದಿಯನ್ನು ವಿನಯಾದಿತ್ಯನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿ - ಅಮೃತಾಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವಾಲಯಗಳು ಏಳೆಂಟು ಶತಮಾನ ಹಳೆಯವು. ವಿಜಯನಗರದ ಬುಕ್ಕರಾಯ (ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ) ಕಟ್ಟಿಸಿರುವ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆಯೂ ತುಂಬ ಹಳೆಯದು. ಹೀಗೆ, ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ದೇವಾಲಯಗಳ - ಕೆರೆಗಳ - ಊರುಗಳ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.

  ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ "ಆರ್ಯಪುರ"ವಾಗಿತ್ತು, ಎಂಬ ವಾದವು ಒಪ್ಪುವಂತಹುದಾಗಿದೆ.
  ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ಪರಂಪರೆಗಳ ಅನೇಕ ಕೊಂಡಿಗಳೇ ಕಳಚಿಕೊಂಡುಹೋಗಿವೆ. ದೇವಾಲಯ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪರಮತಗಳ ಬಗೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅವಜ್ಞೆಯಿಂದ - ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ತುಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು - ದಾಖಲೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂದು ಇತಿಹಾಸವೆನ್ನುವುದು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪುನಾರಚನೆಯು ಕ್ಲಿಷ್ಟಾತಿಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸವಾಲಾಗಿಹೋಗಿದೆ.

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

04. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಯೋಧ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟರು

124 ಮೃತ್ತಿಕೆಯೊಳಗಣ ಅಪರೂಪದ ವಜ್ರ _ ಗೌ.ಮ. ಉಮಾಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀ

ಅಜ್ಜಂಪುರ ಸೀತಾರಾಂ